Auckland: Wil enjoying dining outside.

 

Auckland: Wil genietend van het buiten uit eten.

 

Closing of this window returns you to the New Zealand North Island page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland Noord Eiland pagina.