Auckland Museum: Hein with a friendly Maori girl

 

Auckland Museum: Hein en een vriendelijk Maori meisje

 

Closing of this window returns you to the New Zealand North Island page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland Noord Eiland pagina.