Auckland Museum: Wil with a scary Maori warrior

 

Auckland Museum: Wil en een krijgshaftige Maori man.

 

Closing of this window returns you to the New Zealand North Island page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland Noord Eiland pagina.