Yellow-Eyed Penguin
(Megadyptes antipodes)
Oamaru, the world's rarest penguin. Comes ashore later in the day

Geel-ogige Pinguin
Oamaru; de meest zeldzame pinguin in de wereld.

 

Closing of this window returns you to the New Zealand General page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Algemene Nieuw Zeelandpagina.