Pukeko
(Porphyrio porphyrio melatonus)
common in wetter areas throughout NZ

Pukeko.
Algemeen in the nattere delen van NZ.

 

Closing of this window returns you to the New Zealand General page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Algemene Nieuw Zeelandpagina.