Chaffinch
Fringilla coelabs
NZ most common finch; introduced from Europe in 1860's

Vink
NZ meest algemene vink; geintroduceerd van Europa in de 1860's.

Closing of this window returns you to the New Zealand General page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Algemene Nieuw Zeelandpagina.