Beautiful yellow-orange pest, as described to us.
Taupo; but common in many spots, especially as a first colonizer after clearcut of forest

Prachtige brem, hier als een pest beschouwd,
Taupo maar we zagen het overal, vooral als eerste planten na het kappen van bomen.

Closing of this window returns you to the New Zealand General page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Algemene Nieuw Zeelandpagina.