A kind of lily? at the edge of the
Hahei Campground

Een soort lelie? aan de rand van de Hahei camping

Closing of this window returns you to the New Zealand General page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Algemene Nieuw Zeelandpagina.