Unrolled Fern leave; very quintessential New Zealand shape used by many artists in different works and media
Hahei - Cathedral Cove trail

Nog opgerold varen blad: een veel gebruikt motief bij NZ kunstenaars
Hahei - Cathedral Cove trail

Closing of this window returns you to the New Zealand General page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Algemene Nieuw Zeelandpagina.