Female Blackbird
Turdus merula
Hahei
Common throughout NZ;
introduced from Europe in 1860's

Vrouwelijke merel
Algemeen in NZ;
geintroduceerd van Europa in de 1860's.

Closing of this window returns you to the New Zealand General page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Algemene Nieuw Zeelandpagina.