Pied Shags
Phalacrocorax varius varius
Goat Island
frequent in sheltered coastal waters; groups perch in cliffside trees

Aalscholvers
veel voorkomend in beschermde kustwaters; groepen nesten in bomen op de rand van kliffen.

Closing of this window returns you to the New Zealand General page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Algemene Nieuw Zeelandpagina.