Lake Wanaka beach.

Strand van Lake Wanaka.

Closing of this window returns you to the New Zealand 2008 page where you came from.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland 2008 pagina, waar u net vandaan kwam.