Lake Tekapo: Church of the Good Shepherd

Lake Tekapo: Kerkje van de Goede Herder

Closing of this window returns you to the New Zealand 2008 page where you came from.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland 2008 pagina, waar u net vandaan kwam..