Hein and Wil on the Milford Sound cruise. No rain this time!

Hein en Wil tijdens de Milford Sound cruise.
Dit keer zonder de regen!

 

Closing of this window returns you to the New Zealand 2008 page where you came from.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland 2008 pagina, waar u net vandaan kwam.