Wine grapes ready to be picked. Lake Wanaka.

Wijndruiven, rijp voor de pluk. Lake Wanaka.

Closing of this window returns you to the New Zealand 2008 page where you came from.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland 2008 pagina, waar u net vandaan kwam.