Arrowtown as seen from up high. In 1862 gold was discovered in the Arrow River, here exiting the mountains.
They must have been the source of the alluvial gold.

Arrowtown gezien van een wandelpad. In 1862 werd in de Arrow River goud gevonden daar waar de rivier uit de bergen komt. Deze bergen moeten de herkomst zijn van dit alluviale goud.

Closing of this window returns you to the New Zealand 2008 page where you came from.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland 2008 pagina, waar u net vandaan kwam.