Start of the 2002 Atlin Regatta. On the left "Arctic Tern", single handed by Peter Steele. To the right "Gwaihir" single handed by Hein.

Start van de 2002 Atlin zeilwedstrijd. Links "Arctic Tern" gezeild door Peter Steele en rechts "Gwaihir" gezeild door Hein.

Closing of this window returns you to the Gwaihir page
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Gwaihir pagina.