Hein and Wil enjoying a fantastic day cruising (on the motor: no wind) in the Torres Channel off Atlin Lake.

Hein en Wil op het voordek van Gwaihir genietend van een fantastische dag op het water.

Closing of this window returns you to the Gwaihir page
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Gwaihir pagina.