Summer along Atlin Lake shore.

Zomer langs de kust van Atlin Lake.

Closing of this window returns you to the Atlin page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Atlin pagina.