This map gives a better idea where we are located. Just south of the BC-Yukon border (the 60th parallel) and just North and East of the Alaska panhandle.

Deze kaart geeft beter aan waar we precies zitten. Net ten Z. van de BC-Yukon grens (de 60e parallel) en ten O. en N. van de Alaska "panhandle" (d.i. de strip USA die langs de kust naar het z. loopt)

Closing of this window returns you to the Atlin page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de Atlin pagina.