Ruby Mountain: remnant of the old volcano: the reddish crowned mountain on the right. Only one eruption 12000 yrs. ago. The low hills in the midground on the left are the solidified remnants of an auxillary vent.

Ruby Mountain: de rest van een vulkaan die maar een uitbarsting heeft gehad, ongeveen 12000 jr. geleden. (De berg met rode kleuren in de top, rechts). de lage heuvels in het midden links zijn de gestolten resten van een extra vulkanische pijp.

Closing of this window returns you to the Atlin page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Atlin pagina.