Ruby Mountain rock: the very porous and light ejecta of the Ruby Mountain eruption.

Ruby Mountain gesteente: het poreuze en erg lichte uitwerpsel van de Ruby Mountain eruptie.

Closing of this window returns you to the Atlin page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Atlin pagina.