The old, renovated Garrett Store on Pearl Avenue.

De oude gerenoveerde winkel: the Garrett Store aan de Pearl Avenue.

Closing of this window returns you to the Atlin page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Atlin pagina.