Detail of an old miners cabin in the old mining ghost town of Discovery, a few km. E of Atlin. (Oct 2005)

Detail van een oude (goud)mijnwerkers hut in de "ghosttown" Discovery, enige km. ten O. van Atlin
(Oct 2005)

Closing of this window returns you to the Atlin page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Atlin pagina.