Claimstakes bundled together against a tree. These stakes indicate the corners of placer gold claims.

"Claimstakes" samengebonden tegen een boom. Deze palen geven de hoekpunten aan van een "placer" goud concessie. Een "placer" consessie in tegenstelling tot een "hard rock" concessie wil zeggen dat het goud uit grind wordt uitgewassen. In een "hard rock" concessie moet het goud uit de harde rots worden vrijgemaakt.

Closing of this window returns you to the Atlin page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Atlin page.