The townsite of Atlin is situated in a bay on the East shore of Atlin Lake.

Het dorp Atlin ligt in een baaitje aan de oostelijke oever van Atlin Lake.

Closing of this window returns you to the Atlin Page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Atlin pagina.