Across the lake from Atlin town, and very visible from town, lies on the East side of Atlin Mountain a "rock glacier'.
This relict of a ice glacier originates when the ice gets completely blanketed with rock debris as the glacier ice melts. Very often there is still a core of ice present underneath the thick rock debris mantle.
That this rock glacier moves down the slope is very evident by the "ripples" in its surface about midway down.

Aan de overkant van Atlin Lake en direct tegenover het dorpje op de oostelijke hellingen van Atlin Mountain ligt een "rock glacier" ("steen gletsjer"). Dit is een overblijfsel van een gletsjer die geheel of nagenoeg geheel is weggesmolten.
Onder de mantel van gruis ligt vaak nog een ijskern.
Dat deze 'rock glacier" nog steeds actief naar beneden glijdt is te zien aan de rippels halverwege de helling.

 

Closing of this window returns you to the Atlin page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Atlin pagina.