The "lagoon", a slough just down from our house on the alkali flats, offers many opportunities for dogs to exercise.

De "lagoon", een afgesloten arm van Atlin Lake ligt vlak bij en lager dan ons huis, biedt veel mogelijkheden voor de honden om te rennen.

Closing of this window returns you to the Atlin page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Atlin pagina.