Rufous Hummingbird (Selasphorus rufus): the only hummingbird that comes this far north and breeds in this area. Generally the last week of April they dance around the spot where the feeder was last year but by the beginning of August they are gone again. It is the only bird that can hoover and can fly backwards, Their aerial antics are a delight to observe.

Het enige kolibrietje wat dit ver naar het noorden komt en hier broedt. Het beestje is zo groot als een duim en erg agressief. Eind april arriveren ze hier en dansen om de plek waar het vorige jaar hun fles met nectar hing. Begin augustus verdwijnen ze weer naar zuidelijke streken.
Het is het enige vogeltje wat op een plaats in de lucht kan blijven en achteruit kan vliegen. Hun vlieg acrobatiek is fantastisch: een helicopterpiloot kan het hun niet nadoen.

 

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.