Rufous Hummingbird (Selasphorus rufus): the only hummingbird that comes this far north and breeds in this area. Generally the last week of April they dance around the spot where the feeder was last year but by the beginning of August they are gone again.

Het enige kolibrietje wat dit ver naar het noorden komt en hier broedt. Het beestje is zo groot als een duim en erg agressief. Eind april arriveren ze hier en dansen om de plek waar het vorige jaar hun fles met nectar hing. Begin augustus verdwijnen ze weer naar zuidelijke streken.

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.