Canada Geese (Branta canadensis) in flight. One of the earlier arrivals in spring.

Canadese Gans: een van de eerste trekvogels die verschijnen in de lente.

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.