Yellowleg (Tatanus sp.) another one of the spring migrants resting here around the slough.

Weer een vogel waarvan ik de nederlandse naam niet kan vinden. Een soort waadvogel die hier in het voorjaar even komt buurten op weg naar de broedplaatsen verder naar het noorden

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.