Yellow Warbler (Dendroica petechia), one of the smaller songbirds common here in the Atlin summer. This one got lost inside our cabin and was exhausted flying against the window to get out again. But it recovered and flew away once I put it outside and I took the picture.

"Gele Vliegenvanger" ik kan niet een nederlandse naam hiervoor vinden. Dit vogeltje is een van onze kleine zangvogeltjes. Dit vermoeide vogeltje was verdwaald in onze cabin en bleef maar tegen het raam op vliegen om naar buitren te komen. Maar nadat ik hem naar buiten gebracht had en gefotografeerd vloog het weg.

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.