Short Tailed Weasel (Mustela erminea)
I found this animal dead in our back alley next to the woodpile.
Apparently it is the strongest animal in the world relative to its weight.

Hermelijntje
Dood gevonden achter onze tuin naast de brandhoutopslag.
Kennelijk is het het sterkste beestje ter wereld relatief tot zijn gewicht.

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.