Osprey (Pandion haliaetus): I am very impressed by the aerial antics of this bird. I photographed this one while it was apparently eying a prey but could not make up its mind whether to strike or not.
Another one I observed for a good 20 mins. staying more or less in one spot just over the top of my mast using a strong wind to soar up and swoop down alternatively.

Visarend: Een andere vogel die weet wat vliegen is. Ik fotograveerde deze vogel toen hij kennelijk een prooi in het oog had maar niet kon besluiten waar en hoe toe te slaan.
Een andere keer zag ik een direct boven de top van mijn mast blijven staan, gebruik makend van een sterke wind om omhoog te zeilen en dan weer te dalen met ingetrokken vleugels.

 

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.