Northern Harrier (Circus cyaneus): we don't see this bird through the winter but I have seen it swooping back and forth low over the alkaliflats (a typical behaviour)as late as Dec. 7. By the end of March we see the birds again regularly hunting over the melting snow.

Blaauwe Kiekendief: we zien deze vogel niet gedurende de winter. Hoewel ik heb hem nog zien jagen op Dec 7. Op het einde van Maart zien we deze vogel weer regelmatig laag over de smeltende sneeuwplekken heen en weer zeilen op zoek naar voer wat onder de sneeuw vandaan komt.

 

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.