Sharp-tailed Grouse (Pedioecetes phasianellus). One of the family apparently having taken possession of our back alley.

Een van de Amerikaanse hoenderachtigen in onze achtertuin. Iets kleiner dan een fazant.

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.