Atlin Road , Fall 2009
Close-up of one of the two young grizzlies.
(see those claws?)

Atlin Road, najaar 2009
Close up van een van de twee jonge grizzlies.
(zie je de klaauwen?)

 

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.