Green Winged Teals (Anas carolinensis) One of our spring migrants. Staying for a while on the pond near to our house and then moving on.

Wintertaling: dat is de dichtbijzijnde nederlandse naam voor dit kleinste Noord Amerikaanse eendje. Deze blijven voor een klein poosje op het meertje vlakbij om dan door te vliegen naar meer noordleijke streken om daar te broeden.

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.