Golden Crowned Sparrow (Zonotrichia atricapilla) One of the earlier migrants, stays initially around the feeder but moves later on to higher elevations. We see lots of them around the treeline.

"Gekroonde Gors": een Amerikaanse "mus" die als een van de eerste aankomt, een tijdje van het vogelvoer geniet en dan hogerop in de bergen gaat om daar te nesten.

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.