Purple Finch (Carpodacus purpureus). The male (left) is coloured while the female (right) is speckled. Regular summer visitors to our feeding trays.

Vinken (Carpodacus purpureus). Het mannetje (links) is gekleurd terwijl het vrouwtje (rechts) is gespikkeld. Het zijn regelmatige bezoekers van onze voertafels.

 

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.