Red Winged Blackbird (Agelaius phoeniceus) on our feeder; showes up somewhat later in the spring.

"Roodschouder spreeuw": een Amerikaanse vogel ongeveer zo groot als een spreeuw, die op komt dagen later in de lente en ook weer vroeg verdwijnt.

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.