Black Bear (Ursus americanus)
The more common bear species in our area.

Zwarte beer.
In Atlin de meer algemenere beer.

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.