Bald Eagle dive bombed by a Mew Gull when it flew close to the nesting area of the gulls.
All within 100 m. of our house.

Zee arend lastig gevallen door een meeuw toen het een beetje te dichtbij de meeuwen kolonie met jongen kwam
Gefotografeerd op minder dan 100m. van ons huis.

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.