Atlin Road , Fall 2009
These two young grizzlies were frequently seen on and along the Atlin Road and were just trying to fatten up for the winter, doing their own thing and not bothering anybody.
Unfortunately some yahoo thought it "manly" to shoot at least one of the animals to the outrage of many Atlin residents.

Atlin Road, najaar 2009
Deze twee jonge grizzly ("bruine") beren vertoefden langs deze weg (de enige weg uit Atlin). Ze deden niemand kwaad en aten van de bermvegetatie om op te vetten voor de winter.
Helaas vond een idioot het nodig om tenminste een van de dieren te schieten tot grote ergernis van vele inwoners van Atlin.

 

Closing of this window returns you to the Atlin Animals page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Dieren van Atlin pagina.