Minus thirty-eight Celsius. Jan 8, 2009.

Min acht en dertig Celsius, 8 Jan. 2009.

 

Closing of this window returns you to your previous page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de vorige pagina.