Mike planting his snowmobile in crotch deep snow, Xmas 2006

Mike "verliest" de snowscooter in kruisdiepe sneeuw, Kerst 2006

 

Closing of this window returns you to the Atlin in the Winter page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Atlin in de Winter pagina.