Atlin Mountain and First Island just before the Lake freezes solid about in January.

Atlin Mountain en het Eerste Eiland net voordat het meer helemaal toevriest, meestal in januari.

 

Closing of this window returns you to the Atlin in the Winter page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Atlin in de Winter pagina.